POLİTİKALARIMIZ

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Nazar Kimya, vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet verir.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin, müşterilerimizin istek ve beklentilerini tam anlamıyla karşılayan düzeyde olmasını ve kesin bir güvenle kullanımını sağlamaktır. Nazar Kimya üst yönetimi bu politika doğrultusunda, Kalite ve Çevre Yönetimi şartlarına eksiksiz uyulacağını taahhüt eder.

Üretimin tüm aşamalarında kalite, hijyen, çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak bizim için vazgeçilmez bir ilkedir. Çevreye ve en önemlisi insana verdiğimiz değer sayesinde kalitemizi her zaman yükseklere taşıdık. Doğaya zarar vermeyen ürünlerimizle, insan sağlığını daima önemsedik. Nazar Kimya, sürekli iyileştirme kavramı çerçevesi içerisinde mevcut faaliyetlerini yürütürken, atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, doğal kaynak ve enerji tasarrufu, atık geri kazanımı ile ilgili teknolojileri takip eder ve uygulamaya yönelik olarak değerlendirir.

İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

Nazar Kimya. uygulamakta olduğu Kalite, Çevre Yönetim ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri gerekliliklerini ilgili standart ve yasalara uygun olarak yürütmekte ve periyodik olarak gözden geçirmektedir, FMCG sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Ürünlerimiz TSE belgesine sahiptir. Ulaşmış olduğumuz kalite seviyesi profesyonel kadromuzun bilinçli ve disiplinli çalışmalarının sonucudur.

Nazar Kimya ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001 ,GMP ve BRC kalite standartları çerçevesinde belgelendirilmiş olup , her sene periyodik olarak bu standartlara uyum açısından dış kuruluşlarca denetlenmektedir.

İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİK POLİTİKASI

Çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için amaç ve hedeflerini belirlemiş ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için yönetim programlarını oluşturmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği açısından tüm yönetmelikler eksiksiz takip edilmektedir. Yönetmeliklerin gerektirdiği düzenlemeleri hemen işleme alıp gerekli degişiklikler uygulanır.

Saglıklı ve güvenilir çalısmayı etkin kılmak için tüm çalısanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği adına kuruluşumuzda oluşabilecek tüm riskleri tanımlar ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye çekerek önleme proglamları hazırlanır. Tüm riskler ve alınan önlemler konusunda çalışanlarımız bilgilendirilir.

İş sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde faaliyet gösteren tedarikçilerle çalışmaya özen gösterir, gerektiğinde bu bilinci geliştirmede işbirliği içinde oluruz.

Nazar Kimya'da kuruluşundan (1982) bugüne kadar iş kazası yaşanmamıştır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Nazar Kimya insan kaynakları politikası; adil, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatı bulduğu, her bir çalışanın değer katarak Nazar Kimya’nın geleceğine katkı sağladığı, yüksek performanslı, gelişim odaklı, alanında güçlü ve etkili, Nazar Kimya ruhunu yansıtan bir şirket kültürü, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

İnsan Kaynakları Temel İlkelerimiz Verimlilik İlkesi; Çalışanın iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak, İnsancıl Davranış İlkesi;
 • Verimlilik İlkesi:
  • Çalışanın iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak.
 • İnsancıl Davranış İlkesi:
  • Çalışanı ilgilendiren konularda, çalışanı zamanında bilgilendirmek
  • Çalışana uygun bir çalışma ortamının sunulması
  • Çalışanın ekonomik ve sosyal beklentilerini karşılayabilmek
  • Çalışanların şirkete olan bağlılıklarını sürekli arttırmak
 • Eşitlik İlkesi:
  • Şirket içinde çalışan ayrım yapılmaması
  • Çalışanın olumsuz durumlara maruz kalmaması
  • Herkese eşit fırsatların sunulması
 • Gizlilik İlkesi:
  • Çalışanın kişisel verilerinin korunması
Hedeflenen Çalışan Profilinin Genel Özellikleri
 • İletişimi Kuvvetli
 • Takım Çalışmasına Yatkın
 • Sonuç Odaklı
 • Yaratıcı ve Girişimci
 • Farklılıklara Uyum Sağlama
 • Kendini ve Çalıştırma Arkadaşlarını Geliştirme